Gwarancja na sprzety AGD – kiedy sprzedawca moze odmowic naprawy lub wymiany urzadzenia

Gwarancja na sprzęty AGD – kiedy sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany urządzenia?

Zdarza się, że nabywane w sklepach elektronicznych urządzenia AGD ulegają – mniejszym lub większym – awariom. Wynika to zarówno z niewłaściwego wykorzystywania przez użytkownika, jak i wadliwie przeprowadzonego montażu w fabryce. W przypadku zauważenia usterki możliwe jest podjęcie próby naprawy urządzenia przez serwis gwarancyjny lub udanie się do serwisu sprzętu AGD i usunięcie usterki na własny koszt. To, jaki krok podejmiemy, zależy w dużej mierze od genezy powstania uszkodzenia. 

Na jakiej zasadzie działa serwis gwarancyjny?

Wraz z zakupem artykułów gospodarstwa domowego użytkownik zyskuje prawo do ich reklamacji w przypadku wykrytych nieprawidłowości. Okres gwarancji obejmuje 2 lata od momentu zakupu, a poszczególne zasady jej przyznawania zawarte są w dokumencie, który otrzymuje się wraz z zakupionym sprzętem. Gwarancja obejmuje wady towaru, niespełnianie swojej podstawowej roli oraz wady wynikające z samej konstrukcji sprzętu lub niewłaściwego montażu, które dokonane zostały przez osoby za to odpowiedzialne. Przekazywany wówczas sprzedawcy sprzęt AGD powinien zostać naprawiony, bądź wymieniony na nowy egzemplarz, którego charakterystyka będzie zgodna z cechami przekazywanego do serwisu urządzenia. Istnieją jednak usterki, które od razu dyskwalifikują sprzęt z naprawy w autoryzowanym serwisie i wówczas użytkownik zmuszony jest niejako do podjęcia naprawy na własny koszt. Również wtedy nie można mieć pewności, że specjalista będzie w stanie doprowadzić sprzęt do pełnej używalności.

Kiedy gwarancja nie obejmuje naszego sprzętu?

Nie w każdym przypadku serwis gwarancyjny ma obowiązek przyjąć sprzęt do usunięcia usterki. Naprawa elektrycznych urządzeń kuchennych nie jest możliwa, gdy usterka zostanie zgłoszona po dwóch latach od zakupu. Ważne jest także, by niezwłocznie po ustaleniu wady zgłosić ją do serwisu. Dodatkowo konsument powinien dokładnie zapoznać się z wyłączeniami od naprawy sprzętu. Najczęściej chodzi tu o usterki, które powstały w związku z niewłaściwym użytkowaniem czy montażem, który dokonany został niezgodnie z zaleceniami producenta. Gwarancja nie przysługuje także w przypadku urządzeń z uszkodzeniami mechanicznymi. Wówczas naprawa sprzętu leży po stronie jego użytkownika, który musi znaleźć dobry serwis urządzeń AGD. W przypadku niewielkich awarii, takich jak wymiana grzałki w czajniku elektrycznym czy naprawa wyrwanego przewodu elektrycznego można liczyć na szybką pomoc fachowca. Problem zaczyna się, gdy mowa o wymianie uszkodzonego przewodu wewnątrz urządzenia czy naprawie podzespołu na stałe wkomponowanego w zamknięty obwód sprzętu. Wówczas rekomendowana jest wymiana urządzenia na nowe.

Dobre serwisy urządzeń AGD dysponują odpowiednią wiedzą oraz narzędziami, które umożliwiają diagnozowanie usterek oraz ich usunięcie. Oczywiście to, czy naprawa przyniesie oczekiwany skutek, zależy od rozległości uszkodzenia. Najnowocześniejsze sprzęty są często skonstruowane tak, że w przypadku usterki jedynie niewielkiej części obwodu urządzenia jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna. Wówczas użytkownikowi nie pozostaje nic innego, jak nabycie nowego sprzętu.